Cổng thông tin điện tử xã Tứ Dân
Huyện Khoái Châu
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ Mười hai

Chiều ngày 22/3/2023, tại Hội trường HĐND-UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVII tổ chức Kỳ họp Mười hai. Dự họp có các ông: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các ông, bà Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các ông, bà trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các ông, bà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Quán triệt quan điểm tổ chức thường xuyên các kỳ họp chuyên đề với tiêu chí “Ngắn gọn - Kịp thời - Hiệu quả”; căn cứ các quy định của Luật và tình hình, yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 12 để HĐND tỉnh kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Các nội dung HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Để kỳ họp hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, đạt chất lượng và hiệu quả, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh để xem xét, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan; đồng thời thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung trình kỳ họp, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, khả thi, đáp ứng quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã đề ra.

Đây cũng là Kỳ họp đầu tiên, Thường trực HĐND tỉnh bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức Kỳ họp. Các hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp lần này sẽ được thao tác, quyết định trực tiếp trên Hệ thống quản lý, điều hành các hoạt động của HĐND tỉnh trên nền tảng số (hay còn gọi là ”Kỳ họp không giấy”). Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chính quyền nhà nước ở địa phương; qua đó, đem lại hiệu quả tích cực, đáp ứng yêu cầu và lộ trình xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên cũng như hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự Kỳ họp chủ động ứng dụng phần mềm, thực hành tốt theo sự điều hành của Chủ tọa Kỳ họp và sự hướng dẫn của nhà cung cấp ứng dụng, Tổ Thư ký Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến giao thông, tài chính, đầu tư công như: Điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường trong Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 (Điều chỉnh cục bộ quy hoạch); phê duyệt Danh mục hỗ trợ xây dựng một số trụ sở làm việc Công an cấp xã theo Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023; quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh; phê duyệt chủ trương đầu tư của một số công trình, dự án đầu tư công. Các nội dung liên quan đến văn hóa, chế độ chính sách, an sinh xã hội như: Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào.

Tiếp theo, đại diện các Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra về các báo cáo, tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp.

Kỳ họp tiến hành biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Chí Công, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Dân quân, Bộ Tổng tham mưu từ ngày 02/12/2022. Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có mặt tại Kỳ họp đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tô Thành Quyết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Toản tặng hoa chúc mừng

Đồng chí Trần Quốc Toản tặng hoa chúc mừng

 

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. 100% đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất cao, biểu quyết thông qua 15 nghị quyết (trong đó có 13 nghị quyết chuyên đề và 02 nghị quyết về công tác nhân sự).

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2023 và những tháng tiếp theo như sau: Tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo chủ đề điều hành năm 2023 của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”. Tập trung cao độ, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh. Nhất là tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh. Theo kế hoạch đầu tư công của tỉnh, khối lượng thực hiện các công trình, dự án trong năm 2023 là rất lớn, nhiều việc khó, phức tạp. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công đã dự kiến trong danh mục Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND tỉnh. Đồng thời khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế, khó khăn; tập trung chỉ đạo; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên kiểm tra, giám sát để đẩy nhanh tiến độ đầu tư; thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án, công trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành, địa phương được phân công quản lý. Đẩy nhanh tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch liên quan bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tỉnh. Chuẩn bị, tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; chủ động sẵn sàng các phương án tiêu thụ trong mọi tình huống. Triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, xã hội số. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu cải thiện mạnh mẽ các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS…Tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội; tập trung, khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện chính sách trợ giúp xã hội vừa được HĐND tỉnh thông qua; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
++ THÔNG BÁO
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2024)
+ Đề án 06 phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể và mục tiêu
+ Công an tỉnh Hưng Yên: Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tài khoản thực hiện Dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
+ Hướng dẫn quy trình đăng ký xe bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình
+ Thông cáo đặc biệt về Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Lễ hội truyền thống Đình Phương Trù xã Tứ Dân năm 2023
- TP Hung Yen
- 1:45 / 2:51 Hướng dẫn đăng nhập Cổng Dịch vụ công bằng tài khoản VNeID để làm thủ tục hành chính
- Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại huyện Văn Giang
- Tạo đồng thuận người dân làm đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc Sông Hồng
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 34
Hôm nay 557
Tháng này: 673
Tất cả: 106,835
THƯ VIỆN ẢNH